WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER
 

WD-40
WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER

500 ml Spray
64,01 zł

128,02 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER

Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ jest doskonałym uzupełnieniem znanego na całym świecie wielofunkcyjnego preparatu WD-40. Produkty są przeznaczone do specjalnych zastosowań w zakresie konserwacji, naprawy i pielęgnacji. Znajdują swoje zastosowanie, gdy potrzebne są specjalne właściwości - jak np. zgodność materiałowa, smarowanie na sucho, czy też odporność na działanie ciśnienia i temperatury.
Bardzo skuteczna w działaniu i niezawodna, jak można było oczekiwać od firmy WD-40.
Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ również posiada praktyczną głowicę do punktowego bądź powierzchniowego rozpylania.


  • DZIAŁA NATYCHMIAST W KONTAKCIE
  • ŁATWO ZMYWALNY I NIE POZOSTAWIAJĄCY ŚLADÓW
  • USUWA OLEJ, TŁUSZCZ, BRUD I BŁOTO

Ten szybko działający rozpuszczalnik usuwa tłuszcz, olej, brud i błoto bez pozostawiania śladów. Działa bezpośrednio po naniesieniu po czym daje się łatwo spłukać. Produkt można stosować na większość powierzchni i nadaje się szczególnie do metali, okapów kuchennych oraz wykładzin podłogowych.

ZASTOSOWANIE:
Silniki, narzędzia ręczne i elektryczne, powierzchnie robocze, wyposażenie statku, windy i wciągniki, okapy kuchenne, prasy drukarskie, wykładziny podłogowe, maszyny przemysłowe.


SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem wstrząsnąć puszkę. Nanosić obficie trzymając spray w odległości 15-30 cm od przedmiotu. Odczekać 30 sekund, aż preparat zacznie działać, nasŧępnie wytrzyj przedmiot sćiereczką lub gąbką. Jeśli to konieczne, czynność należy powtórzyć. Przy stosowaniu na niektóre warstwy lub gumę należy sprawdzić przed użyciem zgodność materiałową.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486410
49392
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 5032227493926

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę