WD-40 Specialist SILIKONSPRAY
 

WD-40
WD-40 Specialist SILIKONSPRAY

400 ml Puszka
64,01 zł

160,02 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist SILIKONSPRAY

Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ jest doskonałym uzupełnieniem znanego na całym świecie wielofunkcyjnego preparatu WD-40. Produkty są przeznaczone do specjalnych zastosowań w zakresie konserwacji, naprawy i pielęgnacji. Znajdują swoje zastosowanie, gdy potrzebne są specjalne właściwości - jak np. zgodność materiałowa, smarowanie na sucho, czy też odporność na działanie ciśnienia i temperatury.
Bardzo skuteczna w działaniu i niezawodna, jak można było oczekiwać od firmy WD-40.
Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ również posiada praktyczną głowicę do punktowego bądź powierzchniowego rozpylania.


  • ZAPOBIEGA ZACIĘCIOM I BLOKADOM
  • ODPROWADZA WODĘ, CHRONI PRZED WILGOCIĄ
  • PRZEZNACZONY DO METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY I DREWNA

Bezbarwny spray zawierający silikon z doskonałymi własnościami smarującymi odprowadza wodę i chroni przed wilgocią. Zapobiega blokadom i posiada wysoką odporność na ciśnienie. Produkt może być stosowany do metalu, tworzywa sztucznego, drewna i gumy w temperaturach pomiędzy -35°C i +200°C.


OBSZARY ZASTOSOWANIA:
Paski, łożyska, drążki i dźwignie, narzędzia, szyny prowadzące, wentyle, zamki, drzwi i zawiasy, wciągniki.


SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Stosować bezpośrednio do smarowania i ochrony powierzchni.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.Numer użytkowy 14486407
49377
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 5032227493773

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę