Classic inkl. Zerstäuber
 

WD-40
Classic inkl. Zerstäuber

5 l Kanister
205,11 zł

41,02 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Classic inkl. Zerstäuber

Produkt wielofunkcyjny WD-40

WD-40 z formułą o pięciokrotnym działaniu:

1. Czyści i chroni

Usuwa uporczywy brud, resztki olejów, smaru i kleju i łatwo schodzi. Pozostawia pielęgnująca warstwę ochronną.

2. Zapobiega piszczeniu

Zapewnia optymalną pracę ruchomych części, zwalcza i zapobiega piszczeniu i skrzypieniu. Nie zawiera silikonu, dlatego nie ma potrzeby klejenia.

3. Poluzowuje zardzewiałe części i mocno osadzone mechanizmy

Przenika do warstw rdzy, szybko poluzowuje zacinające się części metalowe, śruby i nakrętki.

4. Chroni przed korozją

Pozostawia cienki film ochronny, który zapobiega tworzeniu się wilgoci i rdzy na częściach wykonanych z metalu.

5. Wypiera wilgoć

Zabezpiecza elektryczne i elektroniczne mechanizmy przed wilgocią i zapobiega powstawaniu prądów pełzających.


WD-40 nie zawiera silikonu, żywicy oraz politetrafluoroetylenu. Przenika do warstw rdzy, poluzowuje mocno osadzone mechanizmy oraz zatarte części pojazdów i maszyn. Usuwa uporczywy brud, wypiera wilgoć z gniazdek elektrycznych oraz zapobiega powstawaniu prądów pełzających. Poza tym pozostawia cienki film ochronny, który zapobiega tworzeniu się wilgoci i rdzy na częsciach wykonanych z metalu.


Wszystko działa sprawnie - z WD-40
Wszechstronny: WD-40 jest idealnym, wszechstronnym preparatem do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji i naprawy narzędzi, urządzeń, maszyn, pojazdów oraz każdego rodzaju urządzeń. który znajduje zastosowanie w serwisach oraz w przemyśle i rzemiośle.
Praktyczny: Podczas czyszczenia i konserwacji silnie zabrudzonych narzędzi i urządzeń WD-40 chroni przed wilgocią i korozją.
Silny: WD-40 poluzowuje nie tylko silnie osadzone lub nadrdzewiałe śruby, bolce, wentyle, ogniwa i inne części mechaniczne. WD-40 usuwa także uporczywy brud, resztki oleju i tłuszczu, a także smołę.
Skuteczny: WD-40 pozostawia cienki, długo utrzymujący się film ochronny, który zapobiega powstawaniu wilgoci oraz korozji w metalowych częściach.
Oszczędny: Dzięki wysokiemu działaniu kapilarnemu WD-40 szybciej uwalnia swoje działania oszczędzając czas, nakład pracy i siły podczas czyszczenia, pielęgnacji i montażu.

Skuteczne rozwiązanie: Zestaw WD-40
  • Kanister + rozpylacz
  • Do łatwego napełniania dostępna jest pompka ręczna.
  • Idealny dla profesjonalnych użytkowników w przedsiębiorstwach i w rolnictwie.

Cechy fizyczne:
Wygląd: jasny, lekko mętny.
Kolor: jasnobrązowy
Zapach: charakterystyczny
Lepkość kinematyczna: 2,5 cSt przy +40°C
Temperatura zapłonu (minimalna): w zamkniętym naczyniu +43°C
Masa powłoki: 0,004g/cm²
Grubość powłoki: 49,5 µm
Temperatura użytkowania: -50°C do +150°C
Temperatura wrzenia: +176°C przy 760 mmHg
Temperatura topnienia: < -66°C
Lotne związki organiczne (VOC): 66,92% (Aerozol) w 68,98% zawartości kanistra.
Wydajność: 15 - 26m²/litr
Wytrzymałość dielektryczna: 43.000 Volt
Rozpuszczalność: nierozpuszczalnySprawdzony na całym świecie
Marka WD-40 sprawdziła się wielokrotnie w przemyśle, rzemiośle i w wielu innych obszarach zastosowania i od ponad 50 lat zdobywa rzesze użytkowników dzięki swojej jakości i wszechstronności. Dlatego jest stosowany również do celów hobbystycznych oraz w gospodarstwie domowym. Kto raz użył WD-40, już zawsze będzie go używać - i polecać innym.Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486403
49500/44000
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 5032227495006

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę