SILICON-SPRAY
 

LIQUI MOLY
SILICON-SPRAY

300 ml Spray
51,87 zł

172,90 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

SILICON-SPRAY

Mineralny, niezawierający tłuszczu środekantyadhezyjny, wygładzający i ochronny na bazie silikonu. Do tworzyw sztucznych, gumy, metalu i drewna. Czyste zastosowanie. Potrzebne części należy spryskać i pozostawić do wyschnięcia. Tłumi męczące hałasy. Impregnuje i izoluje. Ma przyjemny zapach.

 

Zastosowanie:

 

Wspaniały środek wygładzający do szyberdachów i siedzeń, zestawów do gaźnika, zawiasów do okien i drzwi. Środek pielęgnujący i ochronny do tworzyw sztucznych i gumy. Środek antyadhezyjny przy spawaniu w atmosferze. Do tłumienia hałasu w okładzinach z tworzyw sztucznych.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814877
3310
EAN/GTIN 4100420033100

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę