LM 40 MULTI-FUNKTIONS-SPRAY
 

LIQUI MOLY
LM 40 MULTI-FUNKTIONS-SPRAY

400 ml Spray
43,60 zł

109,00 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

LM 40 MULTI-FUNKTIONS-SPRAY

Smaruje, czyści, usuwa, chroni i pielęgnuje. Długotrwale utrzymuje płynną pracę ruchomych części. Dzięki ogromnym właściwościom penetracyjnym, LM-40 dochodzi nawet do trudno dostępnych miejsc do smarowania. Usuwa: Silnie zardzewiałe i przypalone śruby w krótkim czasie. Czyści: Usuwa brud i uporczywe pozostałości po oleju i tłustych plamach. Chroni: Przed rdzą i korozją oraz chroni części wykonane z chromu.

Zastosowanie:

Uniwersalny środek do stosowania w domu, do zastosowań hobbystycznych, do warsztatów, samochodów osobowych i w przemyśle. Do zawiasów, rolek, zamków, śrub, przekładni, zacisków, linek hamulcowych, anten samochodowych itd.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.Numer użytkowy 14814873
3391
EAN/GTIN 4100420033919

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę