ELECTRONIC-SPRAY
 

LIQUI MOLY
ELECTRONIC-SPRAY

200 ml Spray
84,21 zł

421,05 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

ELECTRONIC-SPRAY

Sprawia, że elektryka w aucie jest niezawodna. Redukuje zużycie. Wypiera wilgoć. Zachowuje się neutralnie wobec lakieru, tworzyw sztucznych i gumy. Czyści i chroni przed przed korozją. Dobre właściwości smarujące. Syntetyczny.

Zastosowanie:

Do konserwacji i pielęgnacji wszystkich gniazdek elektrycznych, jak połączenia wtykowe i łącza zaciskowe, lampy i bezpieczniki, rozdzielacze zapłonu i przerywacze, włączniki, bieguny akumulatora, prądnica samochodowa, rozrusznik itd. Do smarowania delikatnych elementów mechanicznych, jak zamki do drzwi, podnośniki, szyny, linki hamulcowe.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.Numer użytkowy 14814850
3110
EAN/GTIN 4100420031106

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę