Caramba Schock-Rostlöser Rasant
 

CARAMBA
Caramba Schock-Rostlöser Rasant

250 ml Spray
52,65 zł

210,60 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Caramba Schock-Rostlöser Rasant

Superszybki odrdzewiacz firmy Caramba

Szybko i pewnie pokryj rdzę dzięki szybkiemu odrdzewiaczowi firmy Caramba.

Rdza jest jednym z najdokuczliwszych wrogów każdego miłośnika aut i jest kłopotem również w wielu maszynach i urządzeniach. Ma to miejsce zwłaszcza, gdy rdza atakuje ważne gwinty i złącza śrubowe i ich funkcjonalność zostaje ograniczona lub gdy części nie da się bardziej poluzować. Wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po profesjonalny produkt do konserwacji, jak np. odrdzewiacz firmy Caramba - Twojego stałego pomocnika przy czyszczeniu, pielęgnacji i konserwacji przedmiotów od ponad stu lat. Dzięki naszemu odrdzewiaczowi w sprayu skutecznie zwalczysz rdzę w aucie i gospodarstwie domowym.

Zalety odrdzewiacza firmy Caramba w jednym ujęciu

  • pokrywa skorupy brudu, pozostałości po oleju i żywicy
  • szybki i efektywny dzięki poczwórnemu działaniu
  • specjalna formuła "zamraża" rdzę
  • posiada aktywne, gładkie cząsteczki zapewniające optymalne smarowanie
  • bezkwasowy i nie zawierający silikonu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15015040
661002
EAN/GTIN 4009076610027

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę