HIGH PERFORMER

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   23,71 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
23,71 zł
1 l Puszka   49,93 zł po Litr
49,93 zł
5 l Kanister   26,19 zł po Litr
130,95 zł
20 l Kanister   16,80 zł po Litr
336,04 zł

Szczegóły produktu

Olej silnikowy do pojazdów dwuśladowych High Performer 10W-40 JASO MA (do 4-suwów). Uniwersalny olej silnikowy o niskim tarciu, otrzymany z wybranych produktów pierwszej rafinacji i poddanych hydrosyntezie olejów podstawowych. Do wszystkich silników benzynowych z turbodoładowaniem oraz bez, a zwłaszcza do 4-suwowych motocykli i ich układów mokrego sprzęgła.

Olej silnikowy do pojazdów dwuśladowych High Performer 10W-40 JASO MA (do 4-suwów) jest produktem wysokiej jakości. Zastosowanie olejów bazowych otrzymanych na drodze hydrosyntezy oraz najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających dało w efekcie wyjątkowy produkt, spełniający najwyższe wymagania jakościowe.

Olej silnikowy do pojazdów dwuśladowych High Performer 10W-40 spełnia lub przewyższa wymagania jakościowe następujących specyfikacji i klasyfikacji:

 • API - SJ

 • ACEA - A3

 • JASO MA (motocykle 4-suwowe)

  Zalety:

 • Uniwersalne zastosowanie we wszystkich 4-suwowych silnikach motocyklowych.

 • Odpowiedni również do systemów z mokrym sprzęgłem w 4-suwowych silnikach motocyklowych.

 • Uniwersalne zastosowanie we wszystkich silnikach z zapłonem iskrowym, z oraz bez turbodoładowania.

 • Olej silnikowy do pojazdów dwuśladowych High Performer 10W-40 JASO MA (do 4-suwów) doskonale nadaje się do całorocznego stosowania, również w niekorzystnych warunkach eksploatacji. Pewnie radzi sobie z szybkim smarowaniem silnika zarówno w niskich temperaturach, jak i w wysokich, podczas jazdy na pełnym gazie.

 • Zapewnia redukcję zużycia podczas tzw. zimnego startu, oferuje najwyższą ochronę podczas jazdy na pełnym gazie w okresie letnim i nawet w wysokich temperaturach nic nie traci na swoich właściwościach smarnych.

 • Zapewnia wyjątkowo niskie zużycie oleju m.in. dzięki niskim ubytkom wskutek parowania olejów bazowych i redukuje zużycie paliwa o maks. 3,5%.

 • Chroni przed korozją, również podczas stosowania paliw z wysoką zawartością siarki, jakie występują jeszcze w Europie Wschodniej.

 • Gwarantuje bezusterkową pracę hydropopychaczy (hydrauliczna kompensacja luzu zaworów).

 • Nie jest agresywny w stosunku do materiałów uszczelniających.

 • Mieszalny ze wszystkimi olejami markowymi.

 • Zapobiega tworzeniu się nagarów, laków i szlamów (czarnego błota) na cylindrach, tłokach, zaworach, świecach zapłonowych i w turbosprężarkach.

 • Może być bez problemów stosowany w pojazdach z katalizatorem.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814102
14814103
14814104
14814105
15490325
18210
18211
18212
18213
18217
Field of operation Motocykl
Skuter
Release ACEA A3
API SJ
JASO MA
Viscosity 10W-40
Characteristics Olej całoroczny
Olej o niskim tarciu
Syntetyczny
Uniwersalny
EAN/GTIN 4032167182110
4032167182134
4032167182172
4032167182103
4032167182127

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę