CHAIN LUBE RACING
 

CASTROL
CHAIN LUBE RACING

400 ml Spray
56,31 zł

140,78 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

CHAIN LUBE RACING

Castrol Chain Lube Racing – nowoczesny, syntetyczny smar do łańcuchów motocyklowych, wyznaczający nowe standardy w technologii smarowania łańcuchów.

Opracowany z myślą o zwalczaniu korozji na drodze reakcji chemicznej, jest odporny na ścieranie i wypłukiwanie wodą i tworzy równomierny, trwały film chroniący przed agresywnymi mediami.

Cechy:

  • Odpowiedni do łańcuchów standardowych oraz typu O-ring i X-ring

  • Tworzy trwały, półprzezroczysty film olejowy, który wykazuje wyjątkową odporność na ścieranie i wypłukiwanie wodą

  • Powłoka ochronna o właściwościach redukujących tarcie obniża temperaturę w trakcie eksploatacji i przedłuża życie łańcucha

  • Wybitna ochrona przed korozją metali, spowodowaną wilgocią i solą

  • Zaawansowana charakterystyka tłumienia w szerokim zakresie temperatur

  • Seria Grand Prix

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P332: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.Numer użytkowy 15270709
15512A
Field of operation Motocykl
Quad/ATV
Characteristics Uniwersalny
EAN/GTIN 4008177098024

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę