ATE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

5 l Pojemnik   24,19 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
120,95 zł
5 l Pojemnik   26,42 zł po Litr
132,12 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
Numer użytkowy 03.9901-5803.2
10202673
Field of operation Samochód osobowy
Release FMVSS 116 DOT 4 und DOT 3
ISO 4925
SAE J 1703
EAN/GTIN 4006633490030

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę