G40 Kühlerfrostschutz

GLYSANTIN
G40 Kühlerfrostschutz

1,5 l Puszka
84,17 zł

56,11 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

G40 Kühlerfrostschutz

G40® to wysokiej jakości preparat do ochrony chłodnic nowej generacji z serii Glysantin®. W przypadku tego preparatu została zastosowana tzw. technologia Si-OAT. Zostały połączone przy tym zalety preparatów do ochrony chłodnic zawierających i nie zawierających silikatów, a więc doskonała ochrona chłodnicy przed korozją z długotrwałym czasem działania.

G40® to skoncentrowany preparat do ochrony chłodnic i przed zastosowaniem należy go rozcieńczyć!

Oficjalnie dopuszczony do zastosowania w:

Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda, VW (wszystkie od roku produkcji 2008)
Cummins, MAN (wszystkie od roku produkcji 12/2011), Mercedes (wszystkie od roku produkcji 2014), Mercedes-Benz Trucks (awszystkie od roku produkcji 10/2011), Porsche (911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera wszystkie od roku produkcji 1997)

Chroni także:

Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda, VW (wszystkie od roku produkcji 2005)

Kody dopuszczeń producentów aut:

Audi: TL 774 G
Bentley: TL 774 G
Bugatti: TL 774 G
Cummins: CES 14603
Lamborghini: TL 774 G
MAN (od 12/2011): MAN 324 Typ Si-OAT
Mercedes-Benz (Samochody ciężarowe od 10/2011): Specyfikacja 325.5
Seat: TL 774 G
Škoda: TL 774 G
VW: TL 774 G
Porsche (od roku produkcji 1997): Do 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera

Wskazówki dotyczące prawidłowej ochrony chłodnicy:

  1. Stosować Glysantin® nie tylko jako preparat do ochrony przed mrozem, lecz także jako środek do całorocznej ochrony układu chłodniczego.
  2. W pojazdach, które mają sześć lat lub są starsze, wymieniać preparat co trzy lub cztery lata.
  3. Podczas napraw należy całkowicie wymienić preparat, uprzednio czyszcząc i płucząc układ chłodniczy.
  4. Nigdy nie stosować koncentratów w czystej postaci. Musisz rozcieńczyć tego typu preparat jak Glysantin®.
  5. Używaj czystej wody.
  6. Jeśli rozcieńczysz preparat, przestrzegaj właściwych proporcji mieszania.
  7. Nigdy nie mieszaj ze sobą preparatów do ochrony chłodnic, posiadających zróżnicowaną technologię.
  8. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta samochodu.

Zawsze prawidłowo rozcieńczaj preparat

Preparat, taki jak Glysantin® musisz zawsze rozcieńczać. Najlepiej robić to przy użyciu całkowicie odsolonej lub destylowanej wody. Stosowanie "normalnej" bieżącej wody jest często również możliwe. Nie powinna być ona jednak twardsza niż 3,566 mmol/l. Jeśli posiadasz wodę o niejasnej jakości lub niestosownej twardości, zalecane jest wówczas zastosowanie całkowicie odsolonej lub destylowanej wody.

Jeśli wymieniasz swój preparat do ochrony chłodnicy i używasz przy tym produktów firmy Glysantin®, polecamy zasadniczo stosunek mieszania 50:50 (Glysantin®/Woda), aby zapewnić optymalną ochronę przed korozją, przegrzaniem i mrozem. Zwróć uwagę na to, aby prawidłowo rozcieńczyć preparat. Skoncentrowanie preparatu firmy Glysantin® nie powinno wynosić nigdy mniej niż 33% i nie więcej jak 60%.


Ochrona przed mrozem            Udział preparatu Glysantin              Udział wody

-20°C                                                             1                                              2

-27°C                                                             1                                             1,5

-38°C                                                             1                                              1Nie należy nigdy mieszać preparatów do ochrony chłodnic o zróżnicowanej technologii!


Zasadniczo wyróżnia się preparaty do ochrony chłodnic zawierające i nie zawierające silikatów. Produktów, które posiadają zróżnicowaną technologię nie wolno ze sobą mieszać. Pakiety dodatków przeszkadzałyby sobie w działaniu, a skutkiem tego byłaby wyraźnie gorsza ochrona. Przez to silnik mógłby w najgorszym wypadku ulec uszkodzeniu.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P311: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P330: Wypłukać usta.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 13129344
50688606
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4014439000162

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę