G30 Kühlerfrostschutz

GLYSANTIN
G30 Kühlerfrostschutz

1,5 l Puszka
61,93 zł

41,29 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

G30 Kühlerfrostschutz

G30® to wysokiej jakości preparat do ochrony chłodnic nie zawierający silikatu z serii Glysantin®. W przypadku tego preparatu została zastosowana tzw. technologia OAT. Przy tym za ochronę chłodnicy przed korozją są odpowiedzialne sole organiczne.

Glysantin® G30® to skoncentrowany preparat do ochrony chłodnic i przed zastosowaniem należy go rozcieńczyć!

Oficjalnie dopuszczony do zastosowania w:

Audi, Bentley, Bugatti, DAF, Lamborghini, MAN, Mini Diesel (od roku produkcji 2007), MTU, Porsche (od roku produkcji 1996), Seat, Škoda, VW.

Chroni także:

Chevrolet, Citroën, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota.

Kody dopuszczeń producentów aut:

Audi: TL 774-D/F
Bentley: TL 774-D/F
DAF: MAT 74002
Jaguar (od roku produkcji 1999): VIN 878389
Lamborghini: TL 774-D/F
MAN: MAN 324 SNF
MINI Cooper D (od roku produkcji 2007) -
MTU: MTL 5048
Porsche (od roku produkcji 1996): -
Seat: TL 774-D/F
Škoda: TL 774-D/F
VW: TL 774-D/F

Wskazówki dotyczące prawidłowej ochrony chłodnicy:

  1. Stosować Glysantin® nie tylko jako preparat do ochrony przed mrozem, lecz także jako środek do całorocznej ochrony układu chłodniczego.
  2. W pojazdach, które mają sześć lat lub są starsze, wymieniać preparat co trzy lub cztery lata.
  3. Podczas napraw należy całkowicie wymienić preparat, uprzednio czyszcząc i płucząc układ chłodniczy.
  4. Nigdy nie stosować koncentratów w czystej postaci. Musisz rozcieńczyć tego typu preparat jak Glysantin®.
  5. Używaj czystej wody.
  6. Jeśli rozcieńczysz preparat, przestrzegaj właściwych proporcji mieszania.
  7. Nigdy nie mieszaj ze sobą preparatów do ochrony chłodnic, posiadających zróżnicowaną technologię.
  8. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta samochodu.

Zawsze prawidłowo rozcieńczaj preparat

Preparat, taki jak Glysantin® musisz zawsze rozcieńczać. Najlepiej robić to przy użyciu całkowicie odsolonej lub destylowanej wody. Stosowanie "normalnej" bieżącej wody jest często również możliwe. Nie powinna być ona jednak twardsza niż 3,566 mmol/l. Jeśli posiadasz wodę o niejasnej jakości lub niestosownej twardości, zalecane jest wówczas zastosowanie całkowicie odsolonej lub destylowanej wody.

Jeśli wymieniasz swój preparat do ochrony chłodnicy i używasz przy tym produktów firmy Glysantin®, polecamy zasadniczo stosunek mieszania 50:50 (Glysantin®/Woda), aby zapewnić optymalną ochronę przed korozją, przegrzaniem i mrozem. Zwróć uwagę na to, aby prawidłowo rozcieńczyć preparat. Skoncentrowanie preparatu firmy Glysantin® nie powinno wynosić nigdy mniej niż 33% i nie więcej jak 60%.


Ochrona przed mrozem            Udział preparatu Glysantin              Udział wody

-20°C                                                             1                                              2

-27°C                                                             1                                             1,5

-38°C                                                             1                                              1Nie należy nigdy mieszać preparatów do ochrony chłodnic o zróżnicowanej technologii!


Zasadniczo wyróżnia się preparaty do ochrony chłodnic zawierające i nie zawierające silikatów. Produktów, które posiadają zróżnicowaną technologię nie wolno ze sobą mieszać. Pakiety dodatków przeszkadzałyby sobie w działaniu, a skutkiem tego byłaby wyraźnie gorsza ochrona. Przez to silnik mógłby w najgorszym wypadku ulec uszkodzeniu.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P311: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P330: Wypłukać usta.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 13129353
53115792
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4042865001019

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę