MAXLIFE 5W30

VALVOLINE
MAXLIFE 5W30

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   64,96 zł po Litr
64,96 zł
5 l Pojemnik   37,52 zł po Litr
187,62 zł

Szczegóły produktu

MAXLIFE 5W30

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Numer użytkowy 15842594
15842637
872371
872794
Field of operation Samochód osobowy
Viscosity 5W-30
Series MAXLIFE
EAN/GTIN 8710941021829
8710941022567

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę