ALL-CLIMATE 15W40

VALVOLINE
ALL-CLIMATE 15W40

1 l Puszka
57,56 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

ALL-CLIMATE 15W40

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H360F: Może działać szkodliwie na płodność.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Numer użytkowy 15842581
872784
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A3
ACEA B3
API SL
Fiat 9.55535-D2
MB 229.1
VW 501.01
VW 505.00
Viscosity 15W-40
Series ALL-CLIMATE
EAN/GTIN 8710941022482

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę