ALL-CLIMATE 10W40

VALVOLINE
ALL-CLIMATE 10W40

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   50,32 zł po Litr
50,32 zł
5 l Kanister   25,36 zł po Litr
126,81 zł

Szczegóły produktu

ALL-CLIMATE 10W40

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H360F: Może działać szkodliwie na płodność.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Numer użytkowy 15842542
15842583
798401
798403
Field of operation Samochód osobowy
Viscosity 10W-40
Series ALL-CLIMATE
EAN/GTIN 8710941012711
8710941012735

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę