QUARTZ INEO L LIFE 0W-30
 

TOTAL
QUARTZ INEO L LIFE 0W-30

5 l Pojemnik
199,42 zł

39,88 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

QUARTZ INEO L LIFE 0W-30

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Numer użytkowy 15922396
206717
Field of operation Samochód osobowy
Viscosity 0W-30
Series QUARTZ INEO L LIFE
EAN/GTIN 3425901093130

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę