QUARTZ INEO ECS 5W-30

TOTAL
QUARTZ INEO ECS 5W-30

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   56,76 zł po Litr
56,76 zł
5 l Pojemnik   25,00 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
124,99 zł
5 l Pojemnik   29,21 zł po Litr
146,05 zł

Szczegóły produktu

QUARTZ INEO ECS 5W-30

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 został opracowany zmyślą o silnikach benzynowych i wysokoprężnych, udział w jego tworzeniu miały przede wszystkim marki Peugeot i Citroen. Używanie tego oleju przyczynia się do znacznych oszczędności paliwa.

INEO ECS 5W-30 przewyższa wymagania ACEA C2 i jest zalecany przez PSA dla wszystkich silników z układem czyszcenia (DPF) oraz bez niego.

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 wydłuża okres użytkowania systemów oczyszczania spalin, takich jak katalizatory i filtry cząstek stałych. Zastosowanie formuły Fuel Economy pozwala na stosowanie tego oleju we wszystkich porach roku, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Własności:
  • znaczące oszczędności paliwa poprzez optymalizację dodatków uszlachetniających, najlepsza ochrona wszystkich części ruchomych
  • ECS – Emission Control System – kontrola emisji zanieczyszczeń w spalinach, wpływa pozytywnie na wartość emisji spalin, zwłaszcza emisji CO2
  • zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w przepustnicach i zaworach (np. EGR) umożliwia optymalne funkcjonowanie systemu
Specyfikacje i dopuszczenia:
  • ACEA C2, A5/B5
  • PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290
- QUARTZ INEO ECS to olej typu Low SAPS zalecany przez PSA. Znacznie przekracza wymagania ACEA C2 i jest również zalecany do:
  • FIAT 9.55535-S1
  • TOYOTA

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H361f: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Numer użytkowy 14814362
151261
15141916
166252
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA C2
PSA B71 2290
Viscosity 5W-30
Characteristics Filtr cząstek stałych
Olej o niskim tarciu
Series QUARTZ INEO
EAN/GTIN 3425901018201
3425901018225

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę