QUARTZ 9000 5W-40

TOTAL
QUARTZ 9000 5W-40

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   52,92 zł po Litr
52,92 zł
5 l Pojemnik   26,88 zł po Litr
134,41 zł

Szczegóły produktu

QUARTZ 9000 5W-40

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 - wysokiej jakości olej silnikowy do silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych.

Zastosowanie:

 • QUARTZ 9000 został opracowany w oparciu o Technologie Syntetyczną TOTAL, stworzony z myślą o sportowej jazdzie w każdych warunkach pracy (krótkie dystanse, autostrady)
 • QUARTZ 9000 można stosować przez cały rok, nawet w bardzo niskich temperaturach
 • QUARTZ 9000 pozwala na wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju

Własności:

 • doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia bezpieczny rozruch silnika przy minimalnym zużyciu części ruchomych
 • bardzo stabilna powłoka smarująca, nawet przy wysokich temperaturach roboczych.
 • znakomita ochrona jednostek mechanicznych przed zużyciem zapewnia długą żywotność silnika
 • dobre właściwości czyszczące umożliwiają wydłużenie okresów pomiędzy wymianami olejów

Specyfikacje i dopuszczenia:

 • ACEA A3/B4

 • API SM/CF

 • VW 502.00/505.00

 • MB 229.3

 • BMW Longlife-01

 • Porsche A40

 • PSA B71 2296 (Peugeot/Citröen)

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Numer użytkowy 14814328
148650
15765970
166243
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SN
BMW LL 01
MB 226.5
MB 229.3
PSA B71 2296
Porsche A40
VW 502.00
VW 505.00
Viscosity 5W-40
Characteristics Olej całoroczny
Series QUARTZ
EAN/GTIN 3425901005560
3425900000238

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę