MOBIL 1

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Butelka   63,25 zł po Litr
63,25 zł
5 l Kanister   42,35 zł po Litr
211,74 zł
20 l Kanister   38,89 zł po Litr
777,88 zł
60 l Beczka   40,93 zł po Litr
2 455,77 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H401: Działa toksycznie na organizmy wodne.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 153672
153678
153681
153682
15624205
15624206
15624892
15683703
Field of operation Samochód osobowy
Viscosity 0W-40
EAN/GTIN 5425037865067
5425037864992
5425037865074
5425037865043

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę