HIGH PERFORMER
5W-30 SAPS C1 Ford+Mazda+Volvo

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   27,40 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
27,40 zł
1 l Puszka   34,93 zł po Litr
34,93 zł
5 l Pojemnik   20,86 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
104,29 zł
5 l Pojemnik   22,81 zł po Litr
114,03 zł
20 l Kanister   18,75 zł po Litr
374,94 zł

Szczegóły produktu

5W-30 SAPS C1 Ford+Mazda+Volvo

High Performer Ford/Mazda 5W-30 C1 SAPS do filtrów cząstek stałych jest olejem silnikowym o niskim tarciu, powstałym na bazie hydrosyntezy olejów podstawowych, przeznaczonym do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych, przystosowanym zwłaszcza do silników wymagających olejów niskopopiołowych (low SAPS), spełniających specyfikacje ACEA A5/B5 lub C1. Dotyczy to samochodów osobowych oraz lekkich samochodów transportowych z silnikami osobowymi.

Ten obniżający zużycie wskutek tarcia olej silnikowy gwarantuje z jednej strony szybkie smarowanie silnika w niskich temperaturach, z drugiej strony zaś wystarczająco grubą warstwę smarowną przy temperaturach oleju do 160° C. Ponadto zapewnia utrzymanie klasy lepkości również w przypadku długiego przebiegu na tym samym oleju i w trakcie całego okresu pomiędzy jego wymianami (HTHS 3.0).

Specyfikacje:
 • ACEA A1/B1, A5/B5-04, C1 - 04 (olej silnikowy low SAPS)

 • Ford

 • Mazda

  High Performer 5W-30 C1 SAPS spełnia również specyfikacje ACEA A5/B5, co podkreśla zwłaszcza jego oszczędny charakter Fuel Economy (FE) Przyczyną jest z jednej strony optymalna kompozycja olejów bazowych, z drugiej niska zawartość popiołów siarczanowych (maks. 0,5%), połączona z niską wartością TBN (całkowitą liczbą zasadową).Wszystko to pomaga przedłużyć żywotność systemów redukcji spalin, np. 3-drożnych katalizatorów, zminimalizować osady, np. w filtrze cząstek stałych (DPF) i obniżyć całkowitą emisję spalin.

  W praktyce ujawniają się niektóre godne podkreślenia różnice w porównaniu z olejami konwencjonalnymi:

 • Hydrosynteza bazy sprawia, że olej ten wykazuje, w porównaniu do swej lepkości stosunkowo małą skłonność do parowania, co prowadzi do obniżonych ubytków oleju – Fuel Economy

 • Zastosowane dodatki uszlachetniające zabezpieczają przed szlamami, lakami, nagarami oraz korozją, także w niekorzystnych warunkach eksploatacji

 • W każdej temperaturze jest zachowana funkcja hydropopychaczy

 • Najszybsze z możliwych smarowanie silnika, także w temperaturach poniżej -25° C

 • Brak jakichkolwiek osadów pochodzących z oleju w komorach spalania, w obszarze pierścienia tłokowego i na zaworach

Jest neutralny w kontakcie z wszystkimi materiałami uszczelniającymi

Uwaga:

Należy przestrzegać zaleceń producentów dotyczących olejów silnikowych o podwyższonej lepkości, jak również przepisów szczególnych odnośnie mieszania z innymi olejami! W przeciwnym razie produkt może być mieszany z wszystkimi występującymi w handlu olejami silnikowymi a pozostawienie silnika na biegu w celu oczyszczenia ze starego oleju nie jest niezbędnie konieczne. Należy też uważać na oleje o podwyższonej zawartości siarki kupowane w marketach i także w takim przypadku przestrzegać szczególnych zaleceń producentów.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814090
14814091
14814092
14814093
14814094
18192
18193
18194
18195
18196
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A1
ACEA A5
ACEA B1
ACEA B5-04
ACEA C1-04
Viscosity 5W-30
Characteristics Filtr cząstek stałych
Olej o niskim tarciu
EAN/GTIN 4032167181939
4032167181946
4032167181953
4032167181922
4032167181960

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę