20W-50 HD

HIGH PERFORMER
20W-50 HD

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

5 l Pojemnik   25,06 zł po Litr
125,29 zł
20 l Kanister   15,47 zł po Litr
309,39 zł
60 l Beczka   15,33 zł po Litr
919,64 zł
208 l Beczka   11,11 zł po Litr
2 310,20 zł

Szczegóły produktu

20W-50 HD

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15841937
15841976
15842014
16006555
17022
17072
17111
17147
Field of operation Motocykl
Viscosity 20W-50
Series HD
EAN/GTIN 4051379517015
4051379517350
4051379516636
4051379516247

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę