HIGH PERFORMER
0W-30 fĂźr BMW 1 Ltr.

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l   64,85 zł po Litr
64,85 zł
5 l Kanister   40,02 zł po Litr
200,09 zł
20 l Pojemnik   30,20 zł po Litr
603,98 zł
60 l Beczka   29,99 zł po Litr
1 799,48 zł
208 l Beczka   25,72 zł po Litr
5 350,26 zł

Szczegóły produktu

0W-30 fĂźr BMW 1 Ltr.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Numer użytkowy 15841956
15841963
15841993
15842009
16006547
18066
18067
18068
18069
18096
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
BMW LL 01
MB 229.3
Porsche
VW 502.00
VW 503.01
VW 505.00
Viscosity 0W-30
Series 0W-30 für BMW 1 Ltr.
EAN/GTIN 4051379517275
4051379516803
4051379516506
4051379516438
4051379516964

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę