HIGH PERFORMER
0W-20 VOLVO

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   54,22 zł po Litr
54,22 zł
5 l Pojemnik   28,90 zł po Litr
144,48 zł
20 l Kanister   19,87 zł po Litr
397,47 zł
60 l Beczka   22,87 zł po Litr
1 372,25 zł
208 l Beczka   14,93 zł po Litr
3 106,06 zł

Szczegóły produktu

0W-20 VOLVO

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H315: Działa drażniąco na skórę.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Numer użytkowy 15490300
15490301
15490302
15490303
15490304
18315
18316
18317
18318
18319
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A1
ACEA B1
VOLVO VCC RBS0-2AE
Viscosity 0W-20
EAN/GTIN 4051379515134
4051379515165
4051379515141
4051379515127
4051379515158

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę