VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

20 l Kanister   38,90 zł po Litr
778,09 zł
208 l Beczka   36,35 zł po Litr
7 560,74 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287086
15287087
866929
866930
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019796
8710941019802

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę