Valvoline DCT

VALVOLINE
Valvoline DCT

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   75,31 zł po Litr
75,31 zł
5 l Kanister   47,96 zł po Litr
239,78 zł

Szczegóły produktu

Valvoline DCT

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
Numer użytkowy 15287074
15287075
866909
868207
EAN/GTIN 8710941019642
8710941020402

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę