VAICO

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   74,36 zł po Litr
74,36 zł
5 l Pojemnik   54,09 zł po Litr
270,43 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 10125208
10130758
V60-0040
V60-0041
Release MIL-L 2105 D
Scania ST0 1:0
VW 501.50
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12B
Viscosity 75W-90
Characteristics Półsyntetyczny
EAN/GTIN 4046001324604
4046001324598

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę