HYPOID TDL SAE 75W-90

LIQUI MOLY
HYPOID TDL SAE 75W-90

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Puszka   92,60 zł po Litr
46,30 zł
1 l Puszka   64,22 zł po Litr
64,22 zł

Szczegóły produktu

HYPOID TDL SAE 75W-90

Częściowo syntetyczny hipoidalny olej przekładniowy o ekstremalnie dużej mocy. Odporny na starzenie. Gwarantuje nienaganne działanie agregatu nawet w najcięższych warunkach i przy dużych wahaniach temperatury. Minimalizuje zużycie. Wspaniale zachowuje swoją lepkość niezależnie od temperatury. Umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju.

 

Zastosowanie:

 

Stworzony specjalnie do pojazdów użytkowych. Powszechnie stosowany olej TDL (total drive line) do skrzyni biegów, przekładni oraz dyferencjału bez blokady mechanizmu różnicowego. Należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i agregatu.

 

Specyfikacje:

  • API GL 4

  • API GL 5

  • API MT-1

  • MIL-L 2105 D

MIL-L PRF 2105 E

 

LIQUI MOLY poleca ten produkt do pojazdów z następującymi specyfikacjami: DAF ; Eaton ; MAN 342 Typ M-1 ; Scania STO 1:0 ; Volvo 97310 90000 km ; ZF TE-ML 12E/16B/17B/19B.

 

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 12301078
12301079
1406
1407
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Samochody dostawcze
Release API GL4
API GL5
API MT-1
MIL-L 2105 D
MIL-LPRF-2105 E
Viscosity 75W-90
Characteristics Półsyntetyczny
EAN/GTIN 4100420014079
4100420014062

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę