High Performer

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego
1 l Puszka   34,80 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
34,80 zł
1 l Puszka   43,29 zł po Litr
43,29 zł
20 l Kanister   27,61 zł po Litr
552,19 zł

Szczegóły produktu

Częściowo syntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy klasy GL5 do skrzyń biegów i tylnych mostów w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i pojazdach terenowych. Idealny produkt do racjonalizacji, także ze względu na nową generację skrzyń 5- i 6-biegowych oraz skrzyń bez i z dyferencjałem z ograniczonym poślizgiem. Ujawnia swe zalety wszędzie tam, gdzie przydatne są właściwości limited slip (LS).

Wysokiej jakości, uniwersalny olej przekładniowy High Performer GL4/5; SAE 75W-90 LS wyprodukowano w drodze hydrosyntezy polialfaolefinów i ze specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi. W porównaniu z innymi olejami standardowymi daje następujące korzyści: Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną i nawet przy stałym obciążeniu, w temperaturze +160°C zapewnia odpowiedni film ochronny. W trudnych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktów starzenia.

Olej przekładniowy High Performer GL4/5; SAE 75W-90 LS spełnia lub przekracza m.in. następujące specyfikacje:

 • API : GL 4 / GL 5 + LS (limited slip)

 • SAE 75W / 80W/ 85W / SAE 80W-90 / SAE 90

  Zalety praktyczne:

 • doskonała ochrona przed zużyciem i wysoka stabilność oksydacyjna

 • neutralność w stosunku do metali kolorowych i materiałów uszczelniających

 • wysoka odporność na ścinanie, tzn. nie zmienia swojej klasy SAE

 • obniżony poziom hałasu przekładni również przy bardzo gorącym oleju dzięki filmowi ochronnemu o bardzo dobrej przyczepności

 • pełne smarowanie w temperaturze do -27°C

 • dobre smarowanie w porze zimowej, z zwłaszcza w fazie rozgrzewania

 • nie występują trudności w smarowaniu ze względu na zbyt małą lub zbyt wysoką gęstość oleju

 • wielosezonowy charakter umożliwia całoroczne stosowanie

 • uniwersalne zastosowanie w skrzyniach biegów, przekładniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wałach odbioru mocy oraz w przekładniach kierowniczych

 • wykazuje zgodność ze wszystkimi markowymi olejami przekładniowymi, konwencjonalnymi i syntetycznymi

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Gebrauchsnummern 14814046
14814051
14814055
14814076
16015
17030
17070
18041
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL4
API GL5
API LS
Viscosity 75W-90
Characteristics Półsyntetyczny
EAN/GTIN 4032167170308
4032167170704
4032167180413
4032167160156

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę