HIGH PERFORMER
80W/90 GL4/5 Getriebeöl

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   24,72 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
24,72 zł
1 l Puszka   53,24 zł po Litr
53,24 zł
5 l Pojemnik   17,87 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
89,33 zł
5 l Pojemnik   28,41 zł po Litr
142,03 zł
20 l Kanister   18,58 zł po Litr
371,69 zł
60 l Beczka   18,38 zł po Litr
1 102,62 zł
208 l Beczka   15,71 zł po Litr
3 266,80 zł

Szczegóły produktu

80W/90 GL4/5 Getriebeöl

Specyfikacje:

 • API GL4

  API GL5

  Mercedes-Benz 235.0, 235.1

  Scania MIL-PRF-2105E / TO 1 / TO 2

  Volvo 97310

  Volvo 97312

  MAN 341 / MAN 342 / MAN 3343 ML

  Eston API MT1

  ZF TE 01/02/05/07/08Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14048
14049
14814039
14814040
14814053
14814074
14814075
17050
18039
18040
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Maszyny
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL4
API GL5
Eston API MT 1
MAN 3343 ML
MAN 341
MAN 342
MB 235.0
MB 235.1
Scania MIL-PRF-2105E
Scania TO 1
Scania TO 2
Volvo 97310
Volvo 97312
ZF TE-ML 01
ZF TE-ML 02
ZF TE-ML 05
ZF TE-ML 07
ZF TE-ML 08
Viscosity 80W-90
Characteristics Półsyntetyczny
Uniwersalny
EAN/GTIN 4051379513192
4051379513208
4051379512843
4051379512980
4051379512850

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę