Castrol

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

20 l Kanister   54,52 zł po Litr
1 090,43 zł
60 l Beczka   59,36 zł po Litr
3 561,78 zł
208 l Beczka   50,79 zł po Litr
10 564,87 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Numer użytkowy 1557BF
1557C0
1557C1
15625065
15625066
15625067
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 4008177101786
4008177101755
4008177101748

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę