Syntrax Limited Slip 75W-140

Castrol
Syntrax Limited Slip 75W-140

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego
1 l Puszka   82,97 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
82,97 zł
1 l Puszka   89,63 zł po Litr
89,63 zł
20 l Kanister   77,98 zł po Litr
1 559,64 zł
60 l Beczka   85,78 zł po Litr
5 146,54 zł
208 l Beczka   66,66 zł po Litr
13 864,30 zł

Szczegóły produktu

Syntrax Limited Slip 75W-140

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – następca oleju Castrol SAF-XJ SAE 75W-140

Zastosowanie:

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 jest w pełni syntetycznym olejem do przekładni hipoidalnych, stosowanym w samochodach wyposażonych w blokadę mechanizmów różnicowych.

Przedłużona żywotność środka smarnego i osi dzięki wyjątkowej tolerancji na wysokie temperatury.
Efektywna technologia przeciwzużyciowa zapewnia ochronę przy dużym obciążeniu i zapobiega uszkodzeniom ruchomych elementów.

Specyfikacje:

  • API GL-5

  • dopuszczenie MB 235.61

  • ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D

  • dopuszczenie BMW na wszystkie osie z blokadą dyferencjału (Limited Slip Differential)

  • rekomendowany do tylnych osi z blokadą dyferencjału w Nissanie GTR oraz osi przednich i tylnych we wszystkich samochodach terenowych/pickupach.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Gebrauchsnummern 12253107
15270628
15270629
15270630
1543C9
1543CF
1543DA
1543DD
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Samochody dostawcze
Traktor
Release API GL5
BMW LS
MB 235.61
ZF TE-ML 05D
ZF TE-ML 12D
ZF TE-ML 16G
ZF TE-ML 21D
Viscosity 75W-140
Characteristics W pełni syntetyczny
EAN/GTIN 4008177081330
4008177081316
4008177081323
4008177071744

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę