Syntrax Longlife 75W-140
 

CASTROL
Syntrax Longlife 75W-140

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   83,67 zł po Litr
83,67 zł
20 l Kanister   59,32 zł po Litr
1 186,30 zł
60 l Beczka   59,38 zł po Litr
3 562,81 zł
208 l Beczka   51,25 zł po Litr
10 659,35 zł

Szczegóły produktu

Syntrax Longlife 75W-140

Castrol Syntrax Longlife 75W-140 – następca oleju Castrol SAF-X 75W-140

Castrol Syntrax Longlife 75W-140 to olej przekładniowy do mostów napędowych i przekładni głównych w samochodach osobowych i użytkowych, wymagających środka smarnego zgodnego ze specyfikacją API GL-5. Charakteryzuje się ponadprzeciętnymi właściwościami ochronnymi i umożliwia długie okresy serwisowania.

Specyfikacje:

  • API GL-5

  • Scania ST0 1:0/2:0

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Numer użytkowy 14580022
1543AD
1543AF
1543B0
1543B1
15625074
15625075
15625076
Field of operation Ciężarówka
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL5
Scania ST0 1:0/2:0
Viscosity 75W-140
EAN/GTIN 4008177071751
4008177081415
4008177098390
4008177098406

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę