Syntrax Limited Slip 75W-140

CASTROL
Syntrax Limited Slip 75W-140

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   126,38 zł po Litr
126,38 zł
20 l Kanister   93,68 zł po Litr
1 873,66 zł

Szczegóły produktu

Syntrax Limited Slip 75W-140

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – następca oleju Castrol SAF-XJ SAE 75W-140

Zastosowanie:

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 jest w pełni syntetycznym olejem do przekładni hipoidalnych, stosowanym w samochodach wyposażonych w blokadę mechanizmów różnicowych.

Przedłużona żywotność środka smarnego i osi dzięki wyjątkowej tolerancji na wysokie temperatury.
Efektywna technologia przeciwzużyciowa zapewnia ochronę przy dużym obciążeniu i zapobiega uszkodzeniom ruchomych elementów.

Specyfikacje:

  • API GL-5

  • dopuszczenie MB 235.61

  • ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D

  • dopuszczenie BMW na wszystkie osie z blokadą dyferencjału (Limited Slip Differential)

  • rekomendowany do tylnych osi z blokadą dyferencjału w Nissanie GTR oraz osi przednich i tylnych we wszystkich samochodach terenowych/pickupach.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 12253107
15270628
15270630
1543C9
1543CF
1543DD
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Samochody dostawcze
Traktor
Release API GL5
BMW LS
MB 235.61
ZF TE-ML 05D
ZF TE-ML 12D
ZF TE-ML 16G
ZF TE-ML 21D
Viscosity 75W-140
Characteristics W pełni syntetyczny
EAN/GTIN 4008177081330
4008177081323
4008177071744

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę