Manual EP 80W

CASTROL
Manual EP 80W

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Puszka   83,32 zł po Litr
41,66 zł
1 l Puszka   49,70 zł po Litr
49,70 zł
20 l Kanister   26,90 zł po Litr
538,07 zł
60 l Beczka   32,17 zł po Litr
1 930,33 zł
208 l Beczka   25,52 zł po Litr
5 309,06 zł

Szczegóły produktu

Manual EP 80W

Castrol Manual EP 80W to olej przekładniowy uniwersalnego zastosowania do samochodów osobowych i ciężarowych, wymagających oleju klasy API GL-4. Dopuszczony do manualnych skrzyń biegów produkcji ZF i MB.

Wysoka odporność cieplna chroni przed osadami i gęstnieniem oleju.

Doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem oraz dobra wytrzymałość przedłużają żywotność ruchomych elementów.

Specyfikacje:

  • API GL 4

  • Mercedes Benz: przepisy dotyczące materiałów zakładowych, karta 235.1

  • MAN 341 typ Z-1/E-1

  • ZF TE-ML 02A, 17A

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 12253126
1504A9
15270535
15270687
15270688
15270689
154F44
154F47
154F49
154F4B
Field of operation Autobus
Maszyny
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL4
MAN 341 Typ Z-1/E-1
MB 235.1
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 17A
Viscosity 80W
EAN/GTIN 4008177101045
4008177101069
4008177071614
4008177071973
4008177101083

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę