VAICO

1 l Puszka
62,70 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 10127504
V60-0017
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Maszyny
Przemysł
Traktor
Release Mercedes-Benz 343.00
EAN/GTIN 4046001282386

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę