Valvoline

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

20 l Kanister   31,71 zł po Litr
634,13 zł
208 l Beczka   30,28 zł po Litr
6 297,46 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287065
15287066
866923
866924
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019741
8710941019758

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę