Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD
 

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

20 l Kanister
782,66 zł

39,13 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287065
866923
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019741

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę