Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140
 

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140

20 l Kanister
1 910,48 zł

95,52 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290: Może powodować korozję metali.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287069
867061
Viscosity 75W-140
EAN/GTIN 8710941020082

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę