Valvoline ATF

VALVOLINE
Valvoline ATF

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   67,88 zł po Litr
67,88 zł
5 l Pojemnik   44,07 zł po Litr
220,33 zł
20 l Kanister   35,33 zł po Litr
706,68 zł

Szczegóły produktu

Valvoline ATF

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287042
15287043
15287044
866885
866886
867092
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019550
8710941019543
8710941020235

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę