VAICO

1 l Puszka
105,04 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14572098
14572099
V60-0264
V60-0265
Release BMW 83 22 2 152 426
BMW L12108
Chrysler 68157995AA
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR 023288
VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6 ATF
ZF Lifeguard Fluid D8 (S671 090 312)
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4046001626739
4046001626746

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę