ATF Spezial BMW, VW, Audi, Hyundai

HIGH PERFORMER
ATF Spezial BMW, VW, Audi, Hyundai

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   59,73 zł po Litr
59,73 zł
20 l Kanister   25,08 zł po Litr
501,51 zł
60 l Beczka   24,87 zł po Litr
1 492,03 zł

Szczegóły produktu

ATF Spezial BMW, VW, Audi, Hyundai

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15490364
15490365
15842026
18293
18294
18295
Field of operation Samochód osobowy
Release BMW 83 22 0 142 516
Hyundai 040000C90SG
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Mercon SP
Nissan Matic S
Toyota Type WS
VW/AUDI G 055 005
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4051379515769
4051379515776
4051379517138

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę