SPEED DIESEL ZUSATZ

LIQUI MOLY
SPEED DIESEL ZUSATZ

1 l Puszka
74,01 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

SPEED DIESEL ZUSATZ

Usuwa osady z systemów wtrysku (silnika) diesla oraz komory spalania, a także zapobiega ponownemu ich osadzaniu. Zapobiega spalaniu i twardnieniu igieł dyszy. Zapewnia cichą pracę silnika. Chroni układ spalania przed korozją oraz zużyciem. Poprawia osiągi silnika - czysty silnik zużywa mniej paliwa oraz emituje mniej spalin.

Zastosowanie:
Do użytku we wszystkich silnikach diesla również tych, posiadających filtr cząstek stałych. Stosować profilaktycznie lub w celu usunięcia problemu. Sprawdzony w silnikach z turbodoładowaniem. Dodać bezpośrednio (w czasie tankowania) do baku. Dobrze toleruje wszystkie tradycyjne (konwencjonalne) paliwa Diesla i Biodiesla. Zawartość dozownika 25 ml wystarcza na 10 l paliwa. Stosować podczas każdego tankowania.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485022
5160
EAN/GTIN 4100420051609

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę