SPEED BENZIN ZUSATZ

LIQUI MOLY
SPEED BENZIN ZUSATZ

1 l Puszka
74,01 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

SPEED BENZIN ZUSATZ

Podwyższa wydajność silnika. Usuwa osady z gaźnika, wentyli, świec zapłonowych oraz w komorze spalania i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Pozwala zaoszczędzić paliwo. Poprawia kompresję. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Zapobiega oblodzeniu gaźnika. Czyste silniki zużywają mniej paliwa i redukują poziom emisji substancji szkodliwych.

Zastosowanie:

 

Odpowiedni do wszystkich silników benzynowych – zapobiegawczo i w razie wystąpienia problemów. Przetestowany na silnikach wyposażonych w turbiny i katalizatory. Należy dodać bezpośrednio do zbiornika paliwa. 25 ml produktu (obliczone w kołpaku gwintowym) wystarcza do 10 l paliwa. Do długotrwałego stosowania przy każdym tankowaniu.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485021
5105
EAN/GTIN 4100420051050

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę