MTX VERGASER REINIGER
 

LIQUI MOLY
MTX VERGASER REINIGER

300 ml Puszka
44,65 zł

148,83 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

MTX VERGASER REINIGER

Podwyższa wydajność silnika. Usuwa osady z gaźnika, wentyli, świec zapłonowych oraz w komorze spalania i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Pozwala zaoszczędzić paliwo. Poprawia kompresję. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Zapobiega oblodzeniu gaźnika. Czyste silniki zużywają mniej paliwa i redukują poziom emisji substancji szkodliwych.

 

Zastosowanie:

 

Odpowiedni do wszystkich silników benzynowych – zapobiegawczo i w razie wystąpienia problemów. Przetestowany na silnikach wyposażonych w turbiny i katalizatory. Należy dodać bezpośrednio do zbiornika paliwa. 300 ml produktu wystarcza do 70 l paliwa. Działanie do 2000 km. Można dodać do gaźnika nawet przy włączonym silniku.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485001
5100
EAN/GTIN 4100420051005

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę