KÜHLER DICHTER
 

LIQUI MOLY
KÜHLER DICHTER

150 ml Puszka
46,85 zł

312,33 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

KÜHLER DICHTER

Małe nieszczelności powstające w wyniku uderzenia kamienia, porowatości w miejscu spawania lub rysy w układzie chłodzenia nie jest łatwo zlokalizować (można jedynie stwierdzić niski poziom płynu chłodzącego). Środek uszczelniający układ chłodzenia LIQUI MOLY natychmiast dokładnie uszczelnia takie miejsca. Chroni komorę spalania przed przenikaniem do niej płynu chłodzącego.

 

Zastosowanie:

 

Do wszystkich systemów chłodzenia i ogrzewania z filtrem lub bez. Odpowiedni również do chłodnic aluminiowych i z tworzywa sztucznego. 150 ml produktu starcza do 10 l płynu chłodniczego. Dobra tolerancja powszechnych środków do chłodnic i odmrażaczy. Można stosować zapobiegawczo.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814868
3330
EAN/GTIN 4100420033308

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę