GETRIEBEÖL-ADDITIV
 

LIQUI MOLY
GETRIEBEÖL-ADDITIV

20 g Tubka
45,17 zł

2 258,50 zł po Kilogram

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

GETRIEBEÖL-ADDITIV

Dodatek uszlachetniający stworzony szczególnie do skrzyń biegów i dyferencjałów. Zmniejsza zużycie i obniża skoki temperatury: cichsza praca, płynniejsza zmiana biegów, łatwiejsze docieranie. Przekładnia pracuje cicho i mniej się nagrzewa. Również starsze modele skrzyń biegów, poprzez wygładzenie przekładni zębatej, zyskują na cichszej pracy i wydajności. Poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania, a dzięki zawartości MoS2 możliwa jest kontynuacja jazdy nawet bez powietrza w oponie.

 

Zastosowanie: Do napędów na tylną oś i do skrzyń biegów, które narażone są na wysokie temperatury powstające w trakcie ich pracy oraz na duże zużycie. Ze względu na właściwości dwusiarczku, który odpowiedzialny jest za niski współczynnik tarcia, środek ten nie może być stosowany w automatycznych skrzyniach biegów oraz w przekładniach głównych z blokadą. Zależnie od obciążenia, czy powstającego hałasu produktu starcza na 1 -- 2 l oleju przekładniowego.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 1040
14485007
EAN/GTIN 4100420010408

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę