DIESEL-SPÜLUNG

LIQUI MOLY
DIESEL-SPÜLUNG

500 ml Puszka
60,38 zł

120,76 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

DIESEL-SPÜLUNG

Usuwa osady powstające w dyszach wtryskowych oraz w komorze zapłonu. Podwyższa liczbę cetanową. Usuwa problemy związane z pracą silnika jak spalanie stukowe i dba o ciągłą oraz cichą pracę silnika. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Optymalizuje kontrolę stężenia spalin. Preparat można stosować również profilaktycznie. Czyste silniki zużywają mniej benzyny oraz redukują wydzielanie szkodliwych substancji.

Zastosowanie:

Przeznaczony do wszystkich silników diesla z oraz bez filtra cząstek stałych. Do profilaktycznego stosowania w aucie przy każdej inspekcji, po naprawach w układzie paliwowym lub w celu rozwiązania dowolnego problemu z autem (patrz instrukcja użytkowania na pojemniku lub w karcie danych). Testowany w silnikach z turbosprężarką. Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi paliwami do silników diesla oraz paliwami ekologicznymi. Zawartość opakowania wystarcza na 75 litrów benzyny.

Odpowiada i spełnia następujące klasyfikacje oraz specyfikacje:

Mitsubishi Z 2155170

BMW 81 22 9 407 528

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH044: Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485019
5170
Release BMW 81 22 9 407 528
Mitsubishi Z 2155170
EAN/GTIN 4100420051708

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę