DIESEL RUSS-STOP
 

LIQUI MOLY
DIESEL RUSS-STOP

150 ml Puszka
34,75 zł

231,67 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

DIESEL RUSS-STOP

Przyspiesza spalanie sadzy i zmniejsza ilość dymu wydobywającego się z układu wydechowego. Redukuje poziom emisji szkodliwych substancji i obciążenie zapachem. Aby uzyskać optymalne działanie, produkt należy dodawać przy każdym tankowaniu. Czyści układ wtryskowy oleju napędowego i dba o spokojną pracę silnika. Optymalizuje wartości AU.

 

Przeznaczony jest do wszystkich silników wysokoprężnych z filtrem lub bez filtra cząstek stałych, szczególnie pomocny w sytuacjach problemowych. Zapobiegawczy. Przetestowany na silnikach wyposażonych w turbiny. 

Należy dodać bezpośrednio do zbiornika paliwa. Aby uzyskać optymalne działanie, produkt należy dodawać przy każdym tankowaniu. Cechuje się wysoką tolerancją na wszystkie powszechnie stosowane oleje napędowe i paliwa Biodiesel. Zawartość puszki produktu starcza do 50 l paliwa.

 

 

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485016
5180
Field of operation Ciężarówka
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
EAN/GTIN 4100420051807

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę