Sonax

500 ml Puszka
73,41 zł

146,82 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Gebrauchsnummern 02012000
15381340
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700201200

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę