Sonax

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego
500 ml Rozpylacz   77,86 zł po Litr
38,93 zł
5 l Kanister   25,34 zł po Litr
126,72 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.Gebrauchsnummern 03382410
03385050
15381247
15381248
EAN/GTIN 4064700338241
4064700508255

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę